Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Nasza praca związana ze społeczną odpowiedzialnością biznesu opiera się na trzech głównych filarach – ochrony klimatu i środowiska, uczciwego partnerstwa i etycznego pracodawcy, oraz zdrowia i dobrobytu. Nasze zobowiązanie polegające na zrównoważonym pozyskiwaniu darów morza jest kluczową częścią naszej odpowiedzialności biznesowej.

Pomimo, że sami nie posiadamy kutrów rybackich, oczekujemy, że nasi dostawcy będą kierować się naszymi surowymi normami w swoich działaniach. Również aktywnie angażujemy się w działalność wielu organizacji działających na całym świecie w przemyśle owoców morza, aby upowszechniać zrównoważone połowy i pomóc chranić morskie ekosystemy.

Nasze normy są jednolite we wszystkich działaniach globalnych Princes – począwszy od zakładu przetwarzającego tuńczyka na Mauritiusie po nasze zakłady produkcyjne w Wielkiej Brytanii, a skończywszy na produktach, które importujemy od naszych dostawców z całego świata.

Ważne jest dla nas wszystkich, by jedzenie, które jemy pochodziło ze zrównoważonych źródeł. Dlatego dostarczamy wyłącznie te produkty żywnościowe, które spełniają nasze surowe normy.

Zrównoważone połowy

Firma Princes zobowiązuje się dostarczać najwyższą jakość, działać uczciwie i wspierać długofalowy zrównoważony rozwój fauny morskiej.

Większość tuńczyka, którego skupujemy to tuńczyk bonito (zwany Skip Jackiem), który – ponieważ szybko rośnie i jest bardzo płodny – uważany jest za posiadającego zrównoważone poziomy populacji. Tuńczyk, którego kupujemy jest łapany na Oceanie Indyjskim, Atlantyckim i Pacyfiku, i kupujemy wyłącznie tuńczyka, który łapany jest za pomocą kliprów lub sieci okrążających.

Princes jest jedną z firm, która stara się zmniejszyć ilość przyłowów związanych z rybołówstwem. Przyłowy to takie gatunki, które zostały złapane przypadkowo wraz z tuńczykiem. Jesteśmy partnerem wielu organizacji i łączy nas wspólny cel polegający na ochronie i zrównoważonym rozwoju flory i fauny oceanów świata. Na przykład, wspieramy Międzynarodową Fundację na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Owoców Morza (International Seafood Sustainability Foundation, ISSF), organizację, która podejmuje inicjatywy oparte na badaniach naukowych na rzecz długofalowej ochrony i zrównoważonego korzystania z zasobów morskich, zmniejszania przyłowów i promowania zdrowych ekosystemów. Wspieramy badania prowadzone przez ISSF mające na celu opracowanie takich metod połowu oraz takiego sprzętu, które zminimalizują łapanie gatunków przypadkowych.

Jako część naszego zobowiązania dotyczącego odpowiedzialnego zaopatrzenia w owoce morza, cały tuńczyk jest łowiony bez zagrożenia i ofiar wśród delfinów. Każdą puszkę można prześledzić aż do konkretnych kutrów na którym została złowiona znajdująca się w nim rybę, by zapewnić że są zgodne z naszymi surowymi normami. Princes współpracuje z Earth Island Institute (EII), który prowadzi specjalny program monitorowania mający na celu zmniejszenie wpływu połowów tuńczyka na delfiny, żółwie, rekiny oraz inne zwierzęta morskie. Monitoring ten pomaga zapewnić, że metody połowu stosowane przez dostawców tuńczyka są legalne, zrównoważone i nie zagrażają innym gatunkom.

Tuńczyk w puszce od Princes ze wspólną eko-etykietą Marine Stewardship Council (MSC) posiada certyfikację, że pochodzi ze zrównoważonych połowów. MSC jest światową organizacją, której misja polega na stosowaniu swojej eko-etykiety oraz programu certyfikacji połowów, aby przyczynić się do zachowania zdrowych oceanów poprzez uznawanie i nagradzanie zrównoważonych praktyk podczas połowów, które wpływają na to, co konsumenci wybierają kupując owoce morza, i która współpracuje ze swoimi partnerami, by przekształcić rynek owoców morza w bardziej zrównoważony.

Przykłady dodatkowych inicjatyw Princes dotyczących zrównoważonych połowów tuńczyka obejmują:

  • Publiczne wsparcie dla stworzenia Wspólnego Rezerwatu Morskiego na Pacyfiku.
  • Wypuszczenie na rynek i ciągłe wspieranie gamy produktów z tuńczyka łapanego za pomocą kliprów z etykietą Princes.
  • Zwiększone zaopatrzenie w tuńczyka od statków znajdujących się w rejestrze sporządzonym przez ISSF, Proactive Vessel Register (PVR). PVR daje właścicielom statków możliwość zaistnienia jako aktywni uczestnicy w znaczących wysiłkach dotyczących zrównoważonych połowów tuńczyka. PVR jest najskuteczniejszym obecnie dostępnym mechanizmem, który w przejrzysty sposób wskazuje na pojedyncze statki, które wdrażają potwierdzone naukowo, zrównoważone praktyki połowu tuńczyka. Poprzez PVR jesteśmy w stanie prześledzić przestrzeganie zgodności przez pojedyncze statki, co jest potwierdzone przez zewnętrzne kontrole dotyczące konkretnych działań i najlepszych praktyk.

I. Regulamin serwisu

II. Zasady dozwolonego korzystania z serwisu

III. Polityka Prywatności

IV. Dokumenty do pobrania