Dokumenty do pobrania

 

a. Regulamin Serwisu

Załącznik nr 1 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

b. Zasady dozwolonego korzystania z serwisu

c. Polityka Prywatności