Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ons werk op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) richt zich op drie pijlers – klimaatverandering en het milieu, een goede partner en werkgever zijn, en gezondheid en welzijn. Duurzame visvangst is een belangrijk aandachtspunt in ons MVO-beleid.

Omdat wij zelf geen vissersboten bezitten of bedienen, stellen wij hoge eisen aan onze leveranciers. Ook gaan we actief gesprekken aan met diverse organisaties binnen de wereldwijde visindustrie, met als doel duurzame visvangst te stimuleren en de gezondheid van ecosystemen in de oceaan te beschermen.

Wij voeren onze hoge standaarden wereldwijd door: van onze tonijnverwerkingsfabriek in Mauritius tot onze productiefaciliteiten in Europa en de producten die we wereldwijd importeren.

Verantwoorde visvangst

Princes hanteert hoge standaarden op het gebied van de kwaliteit, integriteit en duurzaamheid van de vis die we in- en verkopen.

De meerderheid van de tonijn die we kopen is skipjack, een tonijnsoort die door zijn snelle groei en hoge vruchtbaarheid gezien wordt als een welvoorzien aanwezige soort en daarmee dus geschikt is voor duurzame vangst. De tonijn die we kopen komt uit de Indische, Atlantische en Stille Oceaan, en alle tonijn is gevangen met behulp van ringnetten (purse seine) of ‘met de hengel gevangen’ (pole and line).

Princes werkt aan de vermindering van bijvangst als gevolg van visvangst. Bijvangst is de vangst van andere vissoorten en dieren waar niet op gevist wordt, naast tonijn.

Wij vinden het belangrijk samenwerkingsverbanden aan te gaan om gezamenlijk onze duurzaamheidsdoelstelling te bereiken. Zo ondersteunen wij de initiatieven van de International Seafood Sustainability Foundation (ISSF) die gericht zijn op het langdurig behoud en duurzaam gebruik van tonijnbestanden, waardoor bijvangst wordt verminderd en de gezondheid van ecosystemen in de oceaan wordt verbeterd. We ondersteunen een onderzoek dat wordt geleid door de ISSF, waarbij het doel is om samen met de wetenschap vangstmethoden te ontwikkelen voor de minimalisatie van bijvangst.

Wij hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan; alle tonijn die Princes koopt is dolfijnvriendelijk en volledig traceerbaar naar individuele boten om ervoor te zorgen dat deze aan onze hoge standaarden voldoet. Princes werkt samen met het Earth Island Institute (EII) dat een internationaal monitoringsprogramma heeft dat zich richt op het verminderen van de impact die tonijnvisserij heeft op dolfijnen, schildpadden, haaien en andere zeedieren. Het zorgt ervoor dat de vangstmethoden die tonijnleveranciers gebruiken legitiem, duurzaam en dolfijnvriendelijk zijn.

Tonijnblikken met het Marine Stewardship Council (MSC) eco-label die Princes verkoopt zijn afkomstig van MSC-gecertificeerde visserijen en kunnen daarom gekenmerkt worden als duurzaam. MSC is een wereldwijde organisatie die samenwerkt met vissers, de visverwerkende industrie en –handel, wetenschappers, natuur- en milieuorganisaties en de consument om de meest milieuvriendelijke keuze voor vis en visproducten te promoten. De MSC heeft in samenwerking met verschillende wetenschappers en visserijdeskundigen van over de hele wereld een standaard ontwikkeld voor duurzaam gevangen vis en een standaard voor de traceerbaarheid in de visketen.

Voorbeelden van aanvullende initiatieven met betrekking tot de duurzaamheid van tonijnvangst waar wij bij betrokken zijn:

  • Het geven van financiële steun voor de ontwikkeling van een Pacific Commons zee reservaat.
  • Verhoogde inkoop van tonijn gevangen door boten die op de lijst van de ISSF Proactive Vessel Register (PVR) staan. Het PVR geeft booteigenaren de mogelijkheid om zich te identificeren als actieve deelnemers in het streven naar een duurzame tonijnvisserij. Het PVR is momenteel het meest effectieve mechanisme dat op een transparante manier kan aantonen welke boten zich bezig houden met wetenschappelijk aangetoonde praktijken met betrekking tot duurzame tonijnvisserij. Door middel van deze samenwerking met PVR is het voor ons mogelijk om op een onafhankelijke manier erachter te komen welke boten hieraan meewerken.

Voor meer informatie over onze doelstellingen en activiteiten met betrekking tot een duurzaame tonijnvangst verwijzen wij graag naar onze (Engelstalige) corporate site: http://princesgroup.com/tuna-sustainability/